Pristatymas visame pasaulyje, Lietuvoje nuo 49 € nemokamas

Top

Prekių grąžinimas

millena.lt elektroninė parduotuvė remiasi Lietuvos Respublikos įstatymais vykdydama prekių grąžinimo politiką:

Pirkėjas turi teisę grąžinti gautas prekes arba reikalauti prekės pakeitimo – per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

Minėta prekių grąžinimo teisė netaikoma pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintoms prekėms, kurios nėra iš anksto pagamintos ir gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ir yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu tel. +370 644 21251 arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą el. p. info@millena.lt, kuriame būtų išdėstytas sprendimas grąžinti prekę, nurodytas užsakymo numeris.

Prekės grąžinamos Juginta, UAB įmonės registracijos adresu.

Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui. 

Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas 14 (keturiolikos) dienų terminas ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pirkimo kainą.

Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami už Prekes sumokėti pinigai neįskaitant pristatymo išlaidų. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų. Jei grąžinama tik dalis Prekių, Pardavėjęs grąžina sumokėtus pinigus tik už šias prekes, neįskaitant pristatymo išlaidų. 

Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke arba inicijuoja rezervuotos sumos ar jos dalies atšaukimą nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kuria buvo atsiskaityta už Prekes, jeigu rezervuota suma dar nėra nurašyta.  

Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų lėšų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Pirkimo taisyklių 7.9 ir 7.10 punktams.

Atraskite savo grožio ritualą su mumis!